Arbeidsprinsippet til det synkrone hjulet

Arbeidsprinsippet tilsynkront hjul

Synkront hjulbestår av et ringformet belte med ekvidistante tenner på den indre perifere overflaten og en remskive med tilsvarende tenner. Under drift går beltetennene i inngrep med tannsporene på remskiven for å overføre bevegelse og kraft. Synkronhjul er en ny remdrift som integrerer fordelene med remdrift, kjededrift og girdrift.

TlfE-post