Synkronhjulets sterke sider (1)

1. Synkronhjuleter enkel å installere og justere, tidsbesparende og effektiv, som effektivt kan spare 3-5 ganger arbeidstimer, og det er ikke behov for ekstra boring og kilespor;

2. Den fysiske automatiske låseakselhylsen design avsynkronhjuletunngår effektivt skaden av skjult toleranse og automatisk låsing når klaringen eller toleransefeilen er for stor;

3. Overflaten avsynkronhjulethar god antirust ytelse og er svertet av saltspray antirustbehandling;

4.Synkront hjuler spesialisert på produksjon, kjøp og installasjon.
TlfE-post