Feilanalysen av synkronhjulet

Overoppheting av motorer er et vanlig problemsynkront hjulunder bevegelse. Behandlingsmetodene er som følger:

1. Mediets egenvekt er større enn den tilsynkronhjulet. Motoren er konfigurert som følger:
Egnet synkronhjul skal være utstyrt.

2. (synkront hjul)Pakningshylsen er trykket for stramt eller den mekaniske tetningsfjæren er justert for stramt:
Fjærkomprimeringen av pakningen eller mekanisk tetning kan justeres.

3. (synkront hjul)Monteringskvaliteten til pumpen er dårlig, det er friksjon, eller motoren og pumpeakselen er ikke konsentriske:
Kontroller monteringskvaliteten og fjern monteringsfeilen.

4. Forbindelse mellom hjul og aksel:
Når giret eller remskiven er koblet til akselen, skal også transmisjonsklaringen fjernes.
TlfE-post