Bruken av synkronhjulet

Synkronhjuletdrevet er sammensatt av et lukket ringformet belte med ekvidistante tenner på den indre perifere overflaten og den tilsvarende remskiven. Ved bevegelse går beltetennene i inngrep med tannsporene på synkronhjulet for å overføre bevegelse og kraft. Det er en meshende overføring, så den har forskjellige egenskaper for giroverføring, kjedeoverføring og flatbelteoverføring.Synkront hjuldrive er mye brukt i bil-, tekstil-, trykk- og pakkeutstyr, syutstyr, kontorutstyr, lasergraveringsutstyr, tobakk, finansielle maskiner og verktøy, scenebelysning, kommunikasjons- og matmaskiner, medisinske maskiner, stålmaskiner, petrokjemisk industri, instrumenter og meter, ulike presisjonsmaskiner og andre felt.

TlfE-post